Vedtekter

Vedtekter for Borettslaget Øvre Havstad org nr. 948 720 620 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

vedtatt på konstituerende generalforsamling 23.08.1966, sist endret 15.05.2006

Last ned vedtekter