Container

Container for blandet avfall blir plassert foran Traktorgarasjen 3 perioden hvert år. I mellomjula til 31. januar, tirsdag etter påske til 16. mai og hele september måned.

Spesialavfall kastes i container som er plassert foran Traktorgarasjen hele året.

Bildekk og El-avfall må fjernes for egen regning.