Flagging

Storflagget vil kun bli heist på enkelte helligdager. Resten av året henger vimpelen oppe.


Det er mulig å låne flagget hvis en ønsker å heise det ved spesielle anledninger, f.eks konfirmasjon og lignende.