Innlåsingtjeneste

Hovednøkkel til leilighetene oppbevares av Nokas.

Har du mistet nøkkelen og trenger innlåsing kontaktes Nokas på tlf 916 45 956. Kun dette telefon nummeret. 
Innlåsing koster per 2018: Kr 500 pluss moms.