Murpiper/feiing

Murpipene i borettslaget er murt med enkel teglestein. Noen piper er rehabilitert med stålrør innvendig. Montering av ovn må godkjennes av feiervesenet eller andre med dokumentert kompetanse.


Sotlukene er plassert i taket på garasjene over garasjeplassen mot endevegg eller mot neste oppgang. Biler og andre kjøretøy må fjernes ved feiing slik at sotet kan taes ut. Dette vil bli varslet nærmere med rundskriv.