Nøkler

Nye nøkler til leilighetene bestilles ved å bruke bestillingsskjema på

https://tobb.no/for-deg/bestill-nokkel

eller å ringe Tobb på tlf 73831500.

Nøkler til gamle sjaktrom eller sikringsskap fåes hos Frode vaktmester.