Samsvarserklæringer

Samsvarserklæringer fra el-installatører må oppbevares i hele anleggets levetid. Dette gjelder både fellesanlegget vårt og for arbeid utført inne i hver leilighet.


Borettslaget har opprettet et arkiv for å lagre samsvarserklæringer vedrørende arbeid utført på elektriske innstallasjoner. Send kopi av samsvarseklæringene til Frode vaktmester for lagring.


Erklæringene vil bli lagret både elektronisk og i papirversjon.