Strøm garasjer

I enkelte garasjer er det montert stikkontakter for motorvarmere eller lignende. Hver enkelt må dekke kostnadene med installasjon av kontakter.


Forbruk er gratis.


Husk at kursene på fellesanleggene er på kun 10 ampere og tåler ikke mye belastning.

 

LADING AV EL- BIL /HYBRIDBIL I BORETTSLAGET.

Borettslaget tillater lading i garasje under forutsetning at det instaleres eget ladepunkt.

Eksisterende husholdningskontakter tillates IKKE brukt for lading.

Lading av El/Hybridbil i garasje skal kun tilkobles godkjent ladeboks.

HUSHOLDNINGSKONTAKTER OG SKJØTELEDNING ER IKKE TILLATT.

Ladeboksen skal mates fra egen kurs i beboers sikringsskap med automatsikring minimum (maksimum) 16 A, B-karakteristikk og 30 mA jordfeilvern.

Så snart jobben er utført skal det leveres samsvarserklæring fra godkjent installatør til borettslaget for godkjent ladepunkt.