Container for spesialavfall.

Container for spesialavfall er plassert foran Traktorgarasjen Havstadvegen 11.

Den vil bli stående året rundt slik at beboere kan levere spesialavfall når de ønsker.
Containeren vil bli lukket og låst slik at kun beboere kan åpne den med leilighetsnøkkelen.